Všeobecné obchodné podmienky

OBJEDNÁVANIE

Spoločnosť SILVERUM s.r.o. (ďalej Prevádzkovateľ) Vám ponúka možnosť non-stop nákupu investičného striebra priamo z domu. Objednávky je možné zadať jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne. Spoločnosť SILVERUM s.r.o. vystavuje a uchováva v súlade s § 26 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Zb.) daňové doklady v elektronickej podobe. Objednaním tovaru alebo služby klient súhlasí s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe.


POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky bude zaslané e-mailom, o odoslaní objednaného tovaru bude klient tiež informovaný e-mailom. Pri niektorých objednávkach (väčšie množstvo apod.) bude klient kontaktovaný telefonicky. V takýchto prípadoch môže byť požadovaná rezervačná záloha.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú zatiaľ neodoslanú objednávku môže klient do 1 hodiny od zadania zrušiť telefonicky. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. To neplatí pre tovar, ktorý nie je bežne skladom a bol objednaný individuálne.


PLATBA

Úhrada objednaného tovaru je možná výhradne bankovým prevodom na účet spoločnosti SILVERUM s.r.o.


BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar bude zaslaný poštou, cena poštovného je od 3 EUR, v závislosti od hmotnosti, poistnej hodnoty a spôsobu platby.


DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota tovaru na sklade je 7 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že tovar nebude skladom, budeme Vás okamžite kontaktovať.


VRÁTENIE TOVARU

Vzhľadom na to, že ponúkaný tovar má investičný charakter a jeho hodnota sa neustále mení v závislosti od svetovej ceny striebra, nemožno uplatniť automaticky podmienku vrátenia tovaru (Občiansky zákonník § 1837 odst. b). Možno však kedykoľvek využiť našu ponuku spätného odkúpenia za trhových podmienok. Bližšie informácie nájdete tu.


REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné chyby. Vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej spoločnosti. Za škody vzniknuté prepravcom neručíme.
Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota, ak nie je uvedené inak.


Záruka sa nevzťahuje na:
a) nedostatky razby a povrchu (pozri tu)
b) vady vzniknuté bežným opotrebením
c) nesprávnym skladovaním výrobku


Postup pri reklamácii:
1) Klient kontaktuje spoločnosť Silverum s.r.o. telefonicky, e-mailom či písomne,
2) tovar musí byť zaslaný ako cenný doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu,
3) do zásielky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, adresu,
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v obchode spoločnosti Silverum s.r.o.

Reklamácia bude vybavená čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku.


OSOBITNÝ REŽIM DPH

Mince označené v ponuke poznámkou "osobitný režim", sú zberateľskými predmetmi numizmatického záujmu podliehajú špeciálnemu zdanenie podľa § 90 zákona o DPH. V tomto režime nie je možné uplatniť odpočet DPH. Objednaním tovaru v osobitnom režime klient súhlasí s platnými podmienkami tohto režimu.


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přístup na stránky Provozovatele může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i souvisejících právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel je řádně registrován u úřadu pro ochranu osobních údajů, reg. číslo subjektu: 00052296. Poskytnutím svých osobních údajů vyslovuje uživatel souhlas s jejich zpracováním.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení“) bychom vás rádi informovali o tom,
- jaké osobní údaje shromažďujeme,
- k jakým účelům osobní údaje využíváme,
- zda a komu je poskytujeme,
- jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů,
- jakým způsobem tato práva u nás můžete uplatnit.

Naše společnost SILVERUM s.r.o., IČ: 28887832 vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. Proto jsme povinni sdělit vám řadu informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. Pokud však budete mít přesto dotazy nebo budete chtít uplatnit svá práva ohledně nakládání s osobními údaji, obraťte se prosím na jeden z následujících kontaktů:

elektronický kontakt:
info@silverum.cz

písemný kontakt:
SILVERUM s.r.o.
Karlovo nám. 5
130 00 Praha 2

V případě, že jste u nás nakoupili zboží, zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili při uzavírání smlouvy nebo registraci do systému:

- identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČ, DIČ, námi vytvořené ID, které vám přidělíme),
- adresné údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu a dodací adresy, vaše e-mailová adresa, telefon),
- popisné údaje (zejména akademický titul u jména),
- případné záznamy v insolvenčním rejstříku a v registru plátců DPH
- údaje k uskutečněným objednávkám (objednané zboží, ceny, termíny vyřizování a dodání)

V případě, že používáte některý náš dlouhodobý produkt (Stříbrný účet, Burza drahých kovů), zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili:

- identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČ, DIČ, námi vytvořené ID, které vám přidělíme),
- adresné údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu a dodací adresy, vaše e-mailová adresa, telefon),
- popisné údaje (zejména akademický titul u jména),
- případné záznamy v insolvenčním rejstříku a v registru plátců DPH
- údaje k uskutečněným transakcím (stavy a pohyby Stříbrných účtů, nabízené a zobchodované zboží na Burze drahých kovů, transakční ceny a termíny)

V případě, že jste odsouhlasili zasílání newsletteru nebo jiných marketingových informací:

- identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČ, DIČ, námi vytvořené ID, které vám přidělíme),
- vaše e-mailová adresa, telefon,
- popisné údaje (zejména akademický titul u jména),


Veškeré osobní údaje získáváme přímo od vás nebo z veřejně dostupných zdrojů (Obchodní rejstřík, registr plátců DPH).Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:
- v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy uzavřené s vámi,
- v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
- v rozsahu nezbytném ke komunikaci s našimi uživateli,
- v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing,
- v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – ověření existence a změn subjektu.

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem uzavření a splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis
Vystavujeme účetní a daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), zákonem o daních z příjmů (586/1992 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.).

Zpracování osobních údajů popsaných výše provádíme za účelem plnění našich zákonných povinností, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
Na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s registrací, můžeme posílat obchodní sdělení, pouze však s nabídkou našich souvisejících produktů a služeb. Takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení máte také již při první registraci.
Na základě vámi uděleného souhlasu jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách společnosti Silverum.

Účelem zpracování je možnost informovat vás o novinkách a našich nových akcích nebo službách elektronickou cestou nebo telefonicky.
Webové stránky Silverum a online služby s nimi spojené mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies.

Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele webu a internetovým prohlížečem.

Cookies využíváme za účelem úspory vašeho času. Soubor cookie si uloží vaše preference při procházení webu nebo v případě, že si přizpůsobíte webovou stránku svým individuálním potřebám. Při následujících návštěvách je webu připomene a nabídne vám tak prostředí, na které jste byli dle svých posledních návštěv zvyklí; mohou se načíst i dříve zadané informace, např. automaticky předvyplnit přihlašovací údaje. To vše vám podstatně zjednoduší proces zobrazování relevantního obsahu, usnadní navigaci na webu atd. Pokud odstraníte všechny soubory cookies, musíte předvolby pro náš web nastavit znovu. Přejdete-li na jiné zařízení nebo prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Tyto údaje využíváme dále také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Seznam Sklik a Facebook. Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají.

Data se shromažďují anonymně a generují se z nich zejména sestavy s informacemi:
- datum a čas vašeho vstupu na naše stránky,
- kolik a jaké stránky jste navštívili a kolik jste na nich strávili času
- název vaší internetové domény a IP adresa, která vám umožní vstoupit na naše internetové stránky,
- internetový prohlížeč, který používáte, a operační systém vašeho počítače,
- internetová stránka, z níž jste byli odkázáni na web.

Silverum na svých webových stránkách používá dva druhy cookies, a to
- dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem,
- trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro vaši snadnější a pohodlnější orientaci na webu a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies ve vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit vaši identitu.

Silverum na webech provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost webu, jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány. Tyto soubory cookies však můžete odmítnout. Nastavení vašeho prohlížeče můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Jestliže tak učiníte, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webů Silverum.

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a osobní údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů, nemáme-li jiný zákonný důvod k jejich zpracování nebo souhlas se zpracováním.

Komu poskytujeme vaše osobní údaje
Nevyplývá-li z dále uvedeného jinak, nikomu vaše osobní údaje neposkytujeme ani nezpřístupňujeme, neužíváme ani služeb externích zpracovatelů vašich osobních údajů, které uchováváme po nezbytně nutnou dobu na našich vlastních serverech.

Vámi zadané osobní údaje prostřednictvím zejména registračních formulářů umístěných na našich webových stránkách jsou ukládány v hostingovém centru společnosti COOLHOUSING s.r.o. (IČO: 14893983, se sídlem: Na okraji 1293/6, Břevnov, 162 00 Praha 6), se kterou máme uzavřenou smlouvu o zpracování.

Osobní údaje zpracováváme pouze v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU, vyjma seznamu v následujícím odstavci, osobní údaje nepředáváme. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Facebook - FB pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google - Google Analytics
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

STORMWARE s.r.o. - účetní software
Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava

Tawk.to - live chat
tawk.to (SMS SIA), #6 - 8 Tirgoņu iela, Rīga, LV-1050, Latvia, EUOstatní podmínky
Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme vaše práva, která vám vznikla v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.
Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se vás jako tzv. subjektu údajů. Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo vyžádat si kopii těchto osobních údajů.

Případné kopie osobních údajů vám mohou být poskytnuty elektronicky ve formě, která se běžně užívá. Za účelem ověření totožnosti osoby požadující přístup k osobním údajům musíme trvat na opatřeních uvedených níže v tomto dokumentu.
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, avšak pouze je-li dán kterýkoliv z dále uvedených důvodů:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
- odvolal/odvolala jste vámi udělený souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány a současně neexistuje žádný další právní důvod zpracování (např. naše povinnost zpracovávat tyto osobní údaje způsobem uloženým nám právním předpisem),
- vznesl/vznesla jste námitky proti zpracování a vyšlo najevo, že na naší straně neexistují žádné dostatečné oprávněné zájmy, pro které bychom měli právo tyto osobní údaje zpracovávat,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z následujících případů:
- pokud popíráte přesnost osobních údajů (ovšem v takovém případě doporučujeme spíše využít právo na jejich opravu),
- je zpracování osobních údajů protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj,
- pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který jste nám je poskytli (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete),
- vznesli jste námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy z důvodu našich oprávněných zájmů. Takto odůvodňujeme zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s komunikací a přímým marketingem.

Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení a my vám je nadále zasílat nebudeme. Tohoto však můžete dosáhnout i jednodušší cestou, když se prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo prostřednictvím tlačítka v doručeném obchodním sdělení jednoduše odhlásíte z odběru obchodních sdělení. Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.

Máte rovněž právo požádat nás o předání svých osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.
Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky.

Upozorňujeme na to, že za účelem ověření vaší totožnosti budeme brát zřetel pouze na žádost, kterou jste:

- odeslali doporučeným dopisem nebo
- odeslali z e-mailové adresy, která je u nás evidována přímo na vaši osobu, přičemž současně budete požádáni o to, abyste nám sdělili další údaj, pro ověření identity.
V případě důvodných pochybností o totožnosti žádajícího jsme dle čl. 12 odst. 6 Nařízení oprávněni požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele. Opatření k ověření totožnosti žádajícího jsme zavedli pro zvýšení bezpečnosti všech našich zákazníků, abychom předcházeli riziku zpřístupnění osobních údajů neoprávněné osobě. Tím chráníme i vaše osobní údaje.

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, které nám byly doručeny jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se vašich práv na ochranu osobních údajů prosím uveďte následující:
- svoji totožnost,
- specifikujte, jaké právo uplatňujete.

Na vaše žádosti, námitky a jiná podání budeme reagovat co nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti či námitky vás budeme informovat o přijatých opatřeních nebo o tom, proč jsme vaší žádosti či námitce nevyhověli. Bude-li vyřízení zvlášť složité nebo obdržíme-li vysoký počet žádostí, můžeme uvedenou lhůtu prodloužit až o dva měsíce, o čemž vás musíme informovat již během prvního měsíce a uvést důvody pro odklad.

Pokud vaší žádosti nebo námitce nevyhovíme, musíme uvést důvod. Pokud s námi přesto nebudete souhlasit, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu i na způsob, jakým jsme vaši žádost či námitku vyřídili. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Jsme povinni sdělit vám informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy jde o zjevně žádost nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech jsme oprávněni odmítnout žádosti vyhovět.