DPH u drahých kovov

Zlato
Investičné zlato, spĺňajúce predpísané podmienky, dani z pridanej hodnoty nepodlieha. Uplatňuje sa u neho zvláštny režim pre investičné zlato podľa § 92 zákona o DPH. Všetky zlaté investičné mince aj zliatky ponúkané naším e-shopom majú preto sadzbu nulovú.

Striebro
U striebra je situácia z hľadiska DPH variabilnejšie. Investičné strieborné tehly, zliatky a niektoré mince podliehajú základnej sadzbe dane. Pre vybrané mince možno však podľa harmonizovanej európskej legislatívy aplikovať osobitný režim podľa § 90 (CZ) zákona o DPH. Tieto mince sú v našom e-shope označené poznámkou "Osobitný režim". Platná direktíva EÚ umožňuje odvedenie DPH na mieste vstupu do Európskej únie. V ďalších členských krajinách, v našom prípade v SR (ČR), sa potom už miestnej základnej sadzbou dodaní iba rozdielová časť ceny (marže obchodníka). Vystavený daňový doklad žiadnu DPH neobsahuje. DPH v tomto režime nemôže odpočítať ani platiteľa dane.

Diferenčný zdanenia (zvláštny režim) je výhodné predovšetkým pre odberateľov neplatca DPH, teda bežného zákazníka, ktorý nekupuje striebro v rámci podnikania. Umožňuje mu nakupovať za nižšiu cenu ako v prípade klasického režimu.

Nákup mincí ale nemusí byť výhodný pre platiteľa dane, najčastejšie právnické osoby, prípadne živnostníkov. Platiteľom DPH osobitný režim neumožňuje nakupovať bez DPH, resp. odpočítať si následne daň. Platcovia DPH naopak často preferujú nákup v klasickom režime dane, volí teda strieborné zliatky a tehly. U tohto tovaru si môžu daň odpočítať alebo nakupovať priamo bez dane (napr. V prípade delegovaných daňovej povinnosti). Taký platcu potom reálne investuje do striebra za náklady bez dane.

V okamihu, keď chce platiteľ striebro predať, ponúkne ho za cenu vrátane DPH. Ak bude protistranou opäť platiteľa, DPH si odpočíta a nedôjde k prepadnutie dane. Pokiaľ dôjde k predaju neplatcovia, ten si daň odpočítať nemôže, to ale neznamená navýšenie oproti bežnej aktuálnej trhovej cene. Pre platiteľa je teda investovanie či špekulácie so striebrom vo výsledku nezaťažená DPH a zodpovedá podmienkam investičného zlata.

Ak je platiteľ zo zahraničia v rámci EÚ (napr. Slovensko), situácia sa nemení. Iba získa tovar už rovno bez DPH a nemusí čakať s vrátením dane na koniec zdaňovacieho obdobia, DPH na vstupe aj výstupe vyrovná zákazník v rámci svojho daňového priznania. Podobná situácia nastane aj v prípade aplikácie prenesenia daňovej povinnosti, ktorej presné podmienky stanovuje zákon.

V otázkach uplatnenie odpočtov a podobne doporučujeme konkrétny prípad konzultovať s daňovým poradcom. Vyššie uvedené informácie berte len ako všeobecné a nezáväzné. Spoločnosť SILVERUM s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prípadným odlišným výkladom daňovej problematiky v mieste a špecifických súvislostiach.
Váš dodávateľ rodinného striebra - už od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garancia spätného výkupu.
Tradícia
Viac ako 10 rokov na trhu.
Najlepšie ceny
striebra na Slovensku.
Garancia pôvodu a rýdzosti kovov.