Ako je to s DPH pri drahých kovoch?


Zlato

Investičné zlato, spĺňajúce predpísané podmienky, dani z pridanej hodnoty nepodlieha. Všetky investičné mince aj zliatky ponúkané naším e-shopom majú preto sadzbu nulovú.Striebro

Pri striebre je situácia z hľadiska DPH variabilnejšia. Investičné strieborné tehly, zliatky a niektoré mince podliehajú základnej sadzbe dane 21%. Pre vybrané mince možno však podľa harmonizovanej európskej legislatívy aplikovať ako klasické zdanenia, tak špeciálny diferenčný režim podľa § 90 (na Slovensku §66) zákona o DPH. Tieto mince sú v našom e-shope označené poznámkou "Osobitný režim". Tento postup umožňuje legálne zdanenia v inej krajine EÚ nižšou sadzbou DPH. V ďalších krajinách, v našom prípade v ČR (SR), sa potom už základnou sadzbou dodaní iba rozdielová časť ceny. Vystavený daňový doklad potom žiadnu DPH neobsahuje.

Diferenčné zdanenie je výhodné predovšetkým pre neplatcu DPH, teda bežného zákazníka, ktorý nekupuje striebro v rámci podnikania. Umožňuje mu nakupovať za nižšiu cenu ako v prípade klasického režimu.

Nemusí byť ďalej výhodný pre platca dane, najčastejšie právnickej osoby, prípadne živnostníkov. Platiteľom DPH špeciálny režim neumožňuje nakupovať bez DPH, resp. odpočítať si následne daň. Plátcovia DPH naopak často preferujú nákup v klasickom režime dane. Umožňuje im zaplatenú daň si odpočítať alebo nakupovať priamo bez DPH. Taký platca potom investuje do striebra za reálne náklady bez dane.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o investičný inštrument a nie surovinu, nie je vyžadovaný živnostenský list na spracovanie striebra. Podľa väčšinového názoru daňových poradcov neexistuje právne záväzná úprava brániaca uloženiu voľných firemných prostriedkov do drahých kovov či podobných aktív. Ak potom má platca živnosť nákup - predaj, možno zaradiť investičné striebro medzi ostatný tovar.

V okamihu, keď chce platca striebro predať, ponúkne ho za cenu vrátane DPH. Ak bude protistranou opäť platca, DPH si odpočíta a nedôjde k prepadnutiu dane. Ak dôjde k predaju neplatcovi, ten si daň odpočítať nemôže, to ale neznamená navýšenie oproti bežnej aktuálnej trhovej cene. Pre platcu je teda investovanie, či špekulácia so striebrom vo výsledku nezaťažená DPH a zodpovedá podmienkam investičného zlata.

Ak je platca zo zahraničia v rámci EÚ (napr. Slovensko), situácia sa nemení. Iba získa tovar už rovno bez DPH a nemusí čakať s vrátením dane na koniec zdaňovacieho obdobia, DPH na vstupe aj výstupe vyrovná zákazník v rámci svojho daňového priznania. Podobná situácia nastane aj v prípade aplikácie prenesenia daňovej povinnosti, ktorej presné podmienky stanovuje zákon..

V otázkach uplatnenia odpočtov a podobne odporúčame konkrétny prípad konzultovať s daňovým poradcom. Vyššie uvedené informácie berte len ako všeobecné a nezáväzné. Spoločnosť SILVERUM s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prípadným odlišným výkladom daňovej problematiky v mieste a špecifických súvislostiach.