Ako nakupovať

1. Tovar skladom

Pre bežné odbery je určený automatický systém e-shopu. Malé množstvo možno objednať na dobierku, väčšie len formou platby vopred na účet spoločnosti. Platba vopred je zvýhodnená formou lacnejšieho poštovného.


2. Tovar na objednávku s fixáciou

Jedná sa o špeciálny režim predaja, určený väčším investorom a dílerom. Týmto spôsobom možno nakupovať aj tovar, ktorý nie je trvalo na sklade alebo celé balenia za veľmi zvýhodnené ceny. Jedinou podmienkou je minimálna výška objednávky, zvyčajne 500oz striebra alebo zodpovedajúcu hodnotu iného investičného kovu (ďalej striebro).
Postup objednávania, platby a dodania je odlišný od 1. režimu. Objednávka s fixáciou sa nerobí cez e-shop. Zákazky s fixáciou sú vybavované individuálne, konkrétne informácie Vám radi poskytneme na dotaz

Všeobecne je postup nasledujúci. Po konzultácii a zaslaní objednávky bude zákazník vyzvaný k zloženiu zálohy. Táto je väčšinou 80% predpokladanej ceny. Po pripísaní platby na účet spoločnosti SILVERUM s.r.o. prevedieme bezodkladne konverziu na USD a transfer prostriedkov do depozitu drahých kovov v USA. Konverziu vykonávame cez nášho dealingového partnera, a je preto výhodnejšia ako u väčšiny bánk. Použitý kurz dolára okamžite po vykonaní transakcie oznámime zákazníkovi. Táto operácia, vrátane transferu do USA, trvá bežne do 5 pracovných dní.

Akonáhle sú prostriedky v depozite, môže dôjsť k fixácii ceny striebra. Zákazníkovi bude telefonicky ponúknutá presná aktuálna cena. Tá sa môže vplyvom pohybu svetových cien striebra od predpokladanej zmeniť. V takom prípade bude lineárne kopírovať pohyby spotu. Zákazník bude vyzvaný k okamžitému akceptovaniu ceny, to potvrdí pomocou SMS, či e-mailom. Akonáhle cenu odsúhlasí, dôjde k nákupu tovaru u dodávateľa a následnému odoslaniu do ČR. Zákazník vykoná úhradu doplatku. Dodanie zásielky zákazníkovi, vrátane vybavenia colných formalít, trvá od fixácie kovu zvyčajne 10-15 dní.

Ak zákazník ponúknutú cenu neakceptuje, fixácia ceny striebra sa príslušný deň nevykoná. V takom prípade sa bude ponuka opakovať ďalší pracovný deň. Zákazník môže bezplatne 3x odmietnuť fixáciu. Prípadné ďalšie odsúvanie fixácie je nutné dohodnúť pre konkrétny prípad a bude spoplatnené. Vzhľadom k nadviazaniu celého mechanizmu fixácie na spotovú cenu americkej burzy je nutné zohľadniť obchodné hodiny a ostatné podmienky na trhu s drahými kovmi v USA.