IRA Acceptable

Pod označením IRA (Individual Retirement Account) rozumieme de facto typ dôchodkového účtu, ktorý poskytuje špecifické daňové výhody pre sporenie na dôchodok v Spojených štátoch.

Tradičné IRA je špeciálny typ účtu, ktorý umožňuje investorom vkladať prostriedky, ktoré sú daňovo odpočítateľné (v závislosti na výške príjmu). Peniaze môžu byť ďalej investované do akcií, drahých kovov, dlhopisov, podielových fondov, a pod., Pričom všetky výnosy z týchto investícií nepodliehajú zdaneniu do doby, kedy majiteľ účtu dosiahne vek 59,5 rokov (v prípade skoršieho výberu prostriedkov z účtu vzniká majiteľovi pokuta vo výške 10%). V tejto dobe môže majiteľ účtu začať čerpať prostriedky z účtu, pričom čerpanej sumy podliehajú zdaneniu. Peniaze musia byť stiahnuté z účtu najneskôr do 1. apríla nasledujúceho po roku, keď majiteľ účtu dosiahne 70,5 rokov.

Mince IRA Acceptable

Zákon z roku 1997 týkajúci sa daňových úľav (Taxpayer Relief Act, PL 105-34-August 5, 1997) špecifikuje v článkoch 304 a) a b) pravidlá pre zaradenie drahých kovov akceptovateľných ako investícia do IRA. Táto téma ďalej špecifikuje IRS (Internal Revenue Service, tj. dtto americký ekvivalent Daňového úradu) v daňovom zákone (IRS Code - IRC) v článku 408 týkajúcom sa IRA účtov všeobecne. Článok 408 (IRC) (3) (A) (i) priamo vymedzuje drahé kovy akceptovateľné do IRA.

Z pohľadu zlatých a strieborných investičných mincí a zliatkov je kladená požiadavka najmä na maximálnu rýdzosť .999 (akceptovateľné ako forma vysporiadania futures kontraktov na komoditných burzách). V našom sortimente mincí nájdete prevažne také, ktoré podmienky IRA spĺňajú. Mimo IRA môžu byť ale mince lokálnych mincovní.

Váš dodávateľ rodinného striebra - už od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garancia spätného výkupu.
Tradícia
Viac ako 15 rokov na trhu.
Výhodné ceny
Garancia pôvodu a rýdzosti kovov.