Kapitola 6 Trójské unce alebo gramy?

Trh so striebrom sa v prevažnej väčšine odohráva úplne mimo Európy. A tu býva zásadné myšlienková pasca, do ktorej neznalý investor veľmi často skĺzne. Európan uvažuje v intenciách sebe vlastných meradiel. V prípade drahých kovov Európan uvažuje tak, ako je zvyknutý: v metrickom prevedení. To je v poriadku pri investovaní do zlata (trh zlata je obrovský), ale je to naopak veľká chyba pri investovaní do striebra. Trh striebra, ako sme si povedali, je malý, jeho podstatná časť sa teda neodohráva v Európe.

Metrická prevedenia (gramy, kilogramy atď.) na veľkom trhu striebra preto nemá miesto. Striebro sa obchoduje v unciach a v ich násobkoch. Angličan, Američan ani Ind nebude akceptovať metrický systém. Preto investovanie do striebra by malo byť vždy násobkoch uncí. Pri nákupe investičného striebra preto volíme likvidné strieborné mince a strieborné zliatky, ktoré sú v násobkoch uncí. Naopak sa vyvarujeme nákupu európskych strieborných zliatkov, ktoré sú v nevhodnom metrickom prevedení a postrádajú potrebnú likviditu.

Urobme na tomto mieste malý myšlienkový pokus: Viete si predstaviť, že nakupujete zlato alebo striebro v Tael? Áno, alebo nie? Asi nie, pretože ide o tradičné čínske miery, ktoré sa v Číne na trhu drahých kovov dodnes používajú.

A teraz si predstavme, že v úplne rovnakej situácii je Anglosasmi, zvyknutý merať vo svojich mierach (libry, galóny, palce, unca), a my sa mu budeme pokúšať vykladať čosi o kilogramoch atď. Naša miery Anglosasmi odmietne a my budeme mať s metrickým prevedením zbytočne obmedzený okruh investorov. Anglosaskej miery skrátka sú určujúce pre trh striebra, preto aj my musíme opustiť svoje predstavy o investovaní do drahých kovov v metrickom prevedení.

Neznalý investor si samozrejme položí otázku, prečo by mal pri nákupe striebra akceptovať unca, keď sa v Európe predsa vyrábajú a predávajú metrické zliatky. Odpoveď je prostá: Európsky trh so striebrom je nesmierne malý. Likvidita je žalostná a nie je príliš nádej, že by sa mohla v budúcnosti zmeniť. Skôr naopak, ako porastie cena striebra, bude likvidita v Európe čím ďalej slabšie.

Zliatky, ktoré sú v metrickom prevedení, sú vhodné pre priemyselné spracovanie. Je logické, že robotníka vo zlievarni nemožno nútiť, aby pri tavbu striebra prepočítal z uncí na metrické prevedenie, keď zliatky bude taviť (alebo vkladať do galvanizačnom kúpeľov a pod.). Ale my sme investori a teda musíme vyberať investičná triedu kovu - a tou sú skrátka anglosaskej miery.

Mimochodom, všimli ste si, že ani burzové kontrakty nie sú v metrickom prevedení? Rovnako ako sa obilniny obchodujú v bušloch, ropa v bareloch (galónoch) alebo mäso v librách, tak sa drahé kovy obchodujú v unciach. Rešpektujme tieto pravidlá a nepokúšajme sa nad trhom vyzrieť. Ako sme si povedali, trh zlata je veľký a drobný prehrešok sa v ňom neprejaví. Trh striebra je ďaleko menší a preto musíme ďaleko starostlivejšie dbať na konvencie, medzi ktoré patrí investovanie iba do násobkov uncí. Európske zliatky, v metrickom prevedení, môžu byť aj lacnejšie, napr. ak sú určené na priemyselné využitie. Investovanie do drahých kovov ale je úplne niečo iné, než výroba. Preto sa metrickému prevedení striebra oblúkom vyhýbajme.

Teraz teda vieme, že budeme vyberať len zo strieborných mincí a strieborných zliatkov v násobkoch uncí.



Váš dodávateľ rodinného striebra - už od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garancia spätného výkupu.
Tradícia
Viac ako 15 rokov na trhu.
Výhodné ceny
Garancia pôvodu a rýdzosti kovov.