Kapitola 8 Naraz alebo postupne?

Kedy je najvýhodnejšie nakupovať zlato a striebro? Je lepšie nakupovať pravidelne, alebo skúšať postupne časovanie trhu? Oplatí sa väčšia jednorazový nákup alebo postupné přikupování po menších častiach? Poďme sa pozrieť na rôzne prístupy pri nakupovaní drahých kovov v našom seriáli o budovaní investičného portfólia.

Na úvod dnešného dielu seriálu o investovaní do drahých kovov si povieme nepríjemnú pravdu: Nikto nemá krištáľovú guľu, aby určil ďalší cenový vývoj v strednodobom horizonte. Čo to znamená? Veľmi ťažko možno odhadovať, kam sa cena striebra alebo zlata dnes pozrie, s veľmi malou mierou istoty možno predikovať vývoj ceny drahých kovov aj v poriadku dní alebo týždňov. Ľahšie je cena zlata a striebra predvídateľná v dlhodobejšom časovom období. Prečo?

Cena zlata bude vždy ovplyvňovaná tým, že zlato je vnímané ako mincový kov. Zlato slúži na uchovanie hodnôt, takže dopyt po zlate už z tohto dôvodu bude trvalá aj v budúcnosti. Investičné striebro je vnímané aj ako uchovávateľ hodnoty, avšak striebro je tiež vnímané ako priemyselný kov a teda dopyt po striebre okrem investorov bude zvyšovať priemyselná spotreba.

Ak sa vrátime k predikciu vývoja ceny zlata a striebra, je z dlhodobého hľadiska možné predpokladať rast ceny drahých kovov. Dôvodom je jednak dopyt z vyššie uvedených dôvodov, za druhé trvalo rastúcej inflácie peňazí, za tretie postupné ubúdanie prírodných zdrojov zlata a striebra. Z krátkodobého hľadiska je ale predvídanie cenových pohybov ťažké.

Otázka teda znie, kedy a ako nakupovať drahé kovy? Technicky môžeme voliť medzi jednorazovým nákupom alebo postupným nakupovaním drahého kovu. Z hľadiska ceny môžeme akceptovať aktuálnu cenu, alebo si stanoviť limitnú cenu pre nákup. Alebo sa môžeme pokúsiť časovať trh a skúsiť hľadať cenová dna. Pozrime sa na uvedené alternatívy podrobnejšie.

Jednorazový nákup investičného zlata alebo investičného striebra vykonáva investor spravidla v situácii, kedy potrebuje naraz zaistiť väčšie množstvo úspor proti inflácii. Typickým príkladom je situácia, keď investor prvýkrát objaví výhody investovania do zlata a striebra. Investor si uvedomuje, že nie je nijako zabezpečený drahými kovmi proti inflácii a preto vykoná väčšiu jednorázovú objednávku drahých kovov. O vhodnom pomere rozloženie investície medzi zlato a striebro sme sa rozprávali v minulých dieloch tohto seriálu.

Postupné přikupování drahých kovov je častejší variantom nákupu zlata a striebra. Prevaha investorov buduje investičné portfólio postupne a dlhodobo. Nákupy drahých kovov pokračujú tak, ako investorovi pribúdajú peňažné prostriedky, ktoré chce drahým kovom chrániť proti inflácii. V praxi ide spravidla o nákupy zlata a striebra, ktoré sa realizujú v závislosti od príjmu mzdy alebo príjmu z podnikania, v našich zemepisných šírkach typicky raz mesačne. Investor spravidla nerieši aktuálnu cenu, rieši aktuálnu potrebu ochrániť voľné prostriedky. Nakupuje investičné striebro a zlato za momentálnej cenu na trhu drahých kovov.

Investor si často kladie otázku, ako najlepšie investovať vzhľadom na vývoj ceny drahých kovov. Ide o snahu časovať vstup na trh tak, aby momentálna cena drahého kovu bola pokiaľ možno nízka. Ak sa o časovanie trhu pokúša kvalifikovaný investor, ktorý dobre pozná trh a môže sledovať všetky potrebné faktory, môže mať úspech. Platí však to, čo sme uviedli predtým: nikto nemá krištáľovú guľu na predpovedanie ceny! Neskúsený investor spravidla časovanie trhu nezvládne príliš dobre. Príkladom nech typické správanie laika: ak cena padá, nenakupuje. Cena predsa padá! Laik očakáva, často veľmi iracionálne, že zajtra nakúpi ešte lepšie.
Ak následne dôjde k rastu ceny, vyčkáva na cenovú korekciu. Veľmi často laik týmto myšlienkovým postupom ale vhodný čas pre nákup prováhá, súc vedený nepríliš správnu snahou zachytiť skutočné cenové dno. Nehovoríme, že nemožno časovať trh s istou mierou úspešnosti - laik by sa ale mal týchto snáh skôr vyvarovať. V konečnom dôsledku sa oplatí akceptovať momentálnej cenu na trhu a neskúšať časovať trh. Prečo? Postupným nakupovaním sa v dlhodobom horizonte cena spravidla solídne spriemeruje: raz sa kov síce nakúpi drahšie, po druhej ale lacnejšie. Z dlhodobého hľadiska (a investovania do striebra a zlata by dlhodobé byť vždy malo!) Sa nakoniec aj tak včerajšie cena javí ako dobrá.

Posledným prístupom, ktorý investori používajú, je stanovenie vlastného cenového limitu pre nákup. Princíp je jednoduchý. Investor si skrátka povie, koľko je v danej chvíli ochotný maximálne za uncu zlata alebo za uncu striebra zaplatiť a toho sa drží. Výkyvy ceny nerieši. Nakupuje za cenu, za akú si stanovil bez ohľadu na predikcie a ďalší očakávaný vývoj trhu. Je to podobné, ako keď investor pri nákupe na burze zadáva limitný príkaz pre kúpu tej či onej akcie. Stanovuje tým pre seba akceptovateľnú cenovú hladinu. Logickým druhým krokom pri tomto spôsobe investovania do zlata a striebra je ale občasná vlastná úprava akceptovateľné cenovej hladiny investičného kovu: napríklad stanoviť si dnes cenový limit pre nákup zlata na 100 USD za uncu, alebo u striebra 5 dolárov za uncu je nezmyselné.

Ako vidíme, prístupov k nakupovanie zlata a striebra je veľa. Otázka, kedy, čo a koľko nakupovať, môže byť preto zodpovedaná mnohými spôsobmi. Záleží na tom, ako je investor zbehlý v znalostiach trhov drahých kovov, aké má možnosti sledovať cenový a fundamentálnej vývoj zlata a striebra. Nákup investičného zlata a investičného striebra nie je skrátka možné redukovať len na otázku, aká je cena zlata dnes, alebo koľko stojí unca striebra. Pokiaľ investor nemá dostatok skúseností a znalostí, potom by sa nemal o časovanie trhu príliš pokúšať. Je lepšie nakupovať pravidelne a spriemerovať si výslednú cenu (pozri vyššie), než sledovať, ako nám uteká cenový vlak do nenávratna.Váš dodávateľ rodinného striebra - už od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garancia spätného výkupu.
Tradícia
Viac ako 15 rokov na trhu.
Výhodné ceny
Garancia pôvodu a rýdzosti kovov.