Kapitola 7 Mince alebo zliatky?

Investičné kovy sú najčastejšie dostupné v dvoch základných formách. Jedná sa o mince a o zliatky. Ako mince, tak zliatky majú svoje opodstatnenie v našom portfóliu. Obe formy majú svoje klady a zápory, ktoré pri budovaní nášho investičného portfólia musíme primerane vyrovnané.

Prvým krokom, ktorým začínajú všetky úvahy o mincí alebo zliatkoch drahého kovu, je zváženie objemu prostriedkov, ktorý máme pre investíciu do drahého kovu určený. Ak sa pohybujeme v poriadku niekoľkých stoviek EUR, je naše rozhodovanie veľmi zúžené. Vhodnou voľbou budú iste investičné strieborné mince, ktoré sa nám podarí zaobstarať do 20 EUR/kus. Ide o strieborné mince Eagle, Maple, Kangaroo, Krugerrand, Britannia a Philharmoniker. Prednosti uvedených mincí nájdeme v popisku u každej strieborné mince.

Ak máme pre investíciu do drahých kovov vyčlenené rádovo jednotky tisíc EUR, potom iste nebudeme investovať iba do strieborných mincí. Ponúkajú sa nám strieborné investičné zliatky v správnom prevedení (čiže v násobkoch uncí, ako sme si vysvetlili v minulej časti seriálu). V súčasnosti pôjde predovšetkým o desetiuncové zliatky RCM a Sunshine Mint. Ak máme pre nákup k dispozícii sumu do 2 tis. EUR, je vhodné zvoliť pomer medzi striebornými mincami a striebornými zliatky v pomere približne 50:50. Výsledkom bude základ investičného portfólia, ktoré splnia požiadavky na likviditu aj na vhodnú diverzifikáciu v rámci rôznych typov prevedení investičného striebra. Menšie zlatý zliatok (5 gramov) by v portfóliu tiež mohol byť zastúpený.

Pri investícii okolo cca 15 tis. EUR môžeme ísť dvojaký cestou. Jednak môžeme zvoliť iba strieborné investičné mince v množstve 500 ks alebo strieborné zliatky v množstve 50 ks, čím sa dostaneme na solídne množstevné zľavy (pozri podrobnosti v uvedených kategóriách). Ide totiž o jednorazový nákup 500 uncí striebra, kedy sú už dostupné množstevné zľavy a tiež je možný tzv. Fixačné nákup striebra, určený pre väčšie investorov. Pri fixačným nákupe pre investora zabezpečuje naša spoločnosť nákup priamo, čiže bez skladovacích a poistných poplatkov - cena je potom nižšia, než v e-shope. Podmienkou je jednorazový nákup minimálne 500 uncí striebra. Väčší investori fixačné nákup veľmi radi využívajú, pretože okrem zaujímavé ceny môžu v prípade priaznivého vývoja ceny striebra alebo kurzu USD / Sk nákup cenovo ešte viac zatraktívniť. Mnoho slovenských investorov práve vďaka fixačnému nákupu striebra realizuje zaujímavé zisky už v čase nákupu drahého kovu.

Druhou možnosťou v prípade, že hodláme premeniť za investičné striebro cca 15 tis. EUR, je rozdelenie nákupu medzi mince a zliatky, v pomere vychýlenom už v prospech strieborných zliatkov. Pomer mincí v takomto portfóliu by mal byť okolo cca 30-40%. Samozrejme tu ale nemožno využiť výhody fixačného nákupu. V portfóliu do 15 tis. EUR budú zlaté zliatky zastúpené skôr minimálne, môžeme tiež zvážiť nákup jednej či dvoch zlatých mincí.

Pri investičnom zámere medzi 20-40 tis. EUR (a to býva najtypickejšie objem portfólio drahých kovov) už volíme menšie množstvo strieborných mincí (cca 20-30%) a prevahu strieborných zliatkov. Môžeme sa rozhodovať medzi desetiuncovými striebornými zliatky (spravidla značky RCM alebo Sunshine Mint) a stouncovými striebornými tehlami odporúčame tehly RCM alebo Johnson Matthey). Zlato vo forme zliatkov (10g alebo 50g) alebo mincí by nemalo v portfóliu chýbať.

Pri investícii medzi 50-100 tis. EUR platí predchádzajúce odporúčania. Je však vhodné držať väčší hmotnostný pomer desetiuncových zliatkov oproti stouncovým slitkům. Dôvodom je vysoká likvidita desetiuncových zliatkov. Aj keď portfólio do cca 100 tis EUR je z pohľadu investora vnímané ako veľké, z hľadiska väčšieho trhu ide stále o pomerne malý objem investície. Skutočne veľký objem investície (od cca 150 tis. EUR vyššie) je obvyklý v západných krajinách.

V portfóliu nad 150 tis. EUR sa pomer mincí s zliatkov preklápa naopak v prospech stouncových zliatkov, ktorých je v investičnom portfóliu nad 150 tis. EUR viac ako polovičné množstvo. Zlaté zliatky sú zastúpené v gramáži 50g alebo 100g a nechýba zlaté mince (vrátane proof mincí American Gold Buffalo s vysokou pridanou hodnotou).

V predchádzajúcich dieloch sme si povedali, že maximálny objem drahých kovov v držbe jednotlivca by mal byť cca 200 tis. EUR. Iba pri investícii nad 200 tis. EUR nastupujú do portfólia tisíciuncové striebornej zliatky. Pre portfólia pod 200 tis. EUR nie sú tisíciuncové zliatky vhodné. Dôvodom je veľký objem prostriedkov viazaný v jedinom zliatku.

Mimochodom práve z dôvodu viazania vysokého objemu peňazí v jednom zliatku neodporúčame príliš investícií do zlata. Aj malý zlatý zliatok alebo zlatá minca viaže pomerne značnú sumu, a tým limituje možnosť postupného odpredávanie. Samozrejme platí, že zlato by malo byť v rozumnej miere v portfóliu drahých kovov taktiež zastúpené, hoci s ohľadom na vyššie uvedené v menšej miere.Váš dodávateľ rodinného striebra - už od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garancia spätného výkupu.
Tradícia
Viac ako 15 rokov na trhu.
Výhodné ceny
Garancia pôvodu a rýdzosti kovov.