O spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti SILVERUM s.r.o. je veľkoobchodný a maloobchodný predaj fyzického striebra, zlata a iných investičných kovov.

SILVERUM s.r.o. má administratívne sídlo v Prahe. Spoločnosť prevádzkuje e-shop na adrese www.silverum.cz, ktorý je určený predovšetkým pre koncových zákazníkov. Pre stredných a veľkých investorov poskytuje ďalšie rozšírené súvisiace služby. Poskytuje špecializované poradenstvo zamerané na hedging, burzové a mimoburzové doplnkové investičné nástroje. Naši ľudia sú uznávanými odborníkmi na komodity a deriváty. Pravidelne sú pozývaní do programov na ekonomické témy a publikujú v odborných elektronických a tlačených médiách.

Našou filozofiou je otvorený prístup k zákazníkom. Ponúkame len vysoko tekuté a overené z hľadiska pôvodu a čistoty. Ceny sú pevne spojené s burzovými kotáciami a spätné odkúpenie je samozrejmosťou. Vytvárame trh so striebrom v Európe podľa vzoru už osvedčeného trhu v USA, ktorý má v USA dlhú tradíciu. Pomáhame začínajúcim aj skúseným investorom so vzdelávaním a dôležitými informáciami. Úspech a zisk dosiahnutý našimi klientmi je našou najlepšou vizitkou!

Spolupracujeme aj s ďalšími subjektmi v odvetví drahých kovov. Veľmi zaujímavý je napríklad projekt elektronického trhoviska BurzaDrahychKovu.cz. Tento portál umožňuje obchodovanie priamo medzi drobnými vlastníkmi investičných kovov. Prevádzkovateľ potom zaručuje zúčtovanie a ponúka niektoré špecializované služby, ako je napríklad overovanie čistoty.

Spoločnosť SILVERUM s.r.o. je jedným zo zakladajúcich členov Československej asociácie pre investičné kovy a numizmatiku. Združuje české a slovenské spoločnosti v tejto oblasti a je najvýznamnejšou autoritou tohto druhu na stredoeurópskom trhu.
Váš dodávateľ rodinného striebra - už od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garancia spätného výkupu.
Tradícia
Viac ako 10 rokov na trhu.
Najlepšie ceny
striebra na Slovensku.
Garancia pôvodu a rýdzosti kovov.